Welkom Mail Route Links

Verhalen van leven
12 ouderen, 12 levensovertuigingen

4 oktober a.s. zal mijn nieuwe boek 'Verhalen van leven' verschijnen bij uitgeverij Oase Media. Het bevat interviews met 12 ouderen, elk met een andere levensovertuiging. Van gereformeerd tot humanist, van antroposoof tot boeddhist. De ge´nterviewden kijken terug op hun leven, vertellen hoe ze het vinden om oud te zijn en hoe ze zich verhouden ten opzichte van de dood. Het zal duidelijk zijn dat ook de Nederlandse geschiedenis in de verhalen vervlochten is. Het boek eindigt met een praktisch hoofdstuk met daarin tips en aanbevelingen over hoe samen met ouderen hun levensverhaal op te tekenen. In het septembernummer van het tijdschrift 'Geloven in Nederland'komt een interview met mij over dit boek te staan. Prijs: vanaf 4 oktober Ç 14,90. Wie van tevoren aangeeft het te willen kopen, krijgt korting. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel. Zodra dat helder is, zal ik het hier vermelden. Van harte aanbevolen!


Gezicht gevonden

In het najaar van 2005 is mijn boek verschenen. Het is een autobiografie, getiteld 'Gezicht gevonden, van gereformeerd theologe tot auralezeres'. Ik heb het geschreven omdat ik van schrijven houd en omdat ik mijn ervaringen op een rij wilde zetten. Mijn boek laat zien dat een mens, als hij of zij dat werkelijk wil, op een heel andere manier in het leven kan komen te staan. Mijn ervaring op grond van alle reacties is inmiddels dat velen zich in mijn verhaal herkennen en zich erdoor ge´nspireerd dan wel gesteund weten.
 

Hier volgt de achterflaptekst:
"In de ikvorm beschrijft de auteur de ontwikkeling van een aanvankelijk zeer gelovig gereformeerd meisje (1961) uit de Achterhoek dat zich door haar studie theologie gedwongen ziet kerk en christendom te verlaten. Ze studeert nog wel af en preekt zelfs nog een paar keer terwijl ze niet meer aan een kerk verbonden is. Dan ontdekt ze haar intu´tie en dit zet haar op een nieuw spoor. Ze zorgt ervoor dat haar gevoeligheid haar kracht wordt en leert aura's lezen, met positieve gevolgen voor haar dagelijks leven en haar spiritualiteit. De auteur schetst haar persoonlijke ontwikkeling aan de hand van gebeurtenissen uit haar veelbewogen leven, zoals ziekte en postnatale depressie, de dood van haar psychoanalyticus en een echtscheiding. Haar geestelijke zoektocht gaat dwars door de feministische theologie, de filosofie en de psychoanalyse en eindigt vooralsnog bij de intu´tie. Dit is een verhaal dat nergens zweverig of sentimenteel wordt en ongetwijfeld vele lezers zal weten te boeien."
 
Op verzoek verzorg ik lezingen naar aanleiding van mijn boek. Daarvoor kun je contact met mij opnemen.
 
Titel: Gezicht gevonden, van gereformeerd theologe tot auralezeres.
ISBN: 906556246X.
Uitgeverij: Sigma, Tilburg.
Prijs: € 17,90.
 
Verkrijgbaarheid: het boek is inmiddels uitverkocht. Je kunt nog via internet proberen of het tweedehands te verkrijgen is. Even googlen dus.
 
Onderstaand de spontane recensie die op bol.com. is geplaatst. Ik weet inmiddels dat Hans het geschreven heeft, een mij tot dan toe onbekende collega-coach die mijn boek cadeau had gekregen:
 

Inspiratie

Een boeiend levensverhaal, waarin de schrijfster zich in al haar kwetsbaarheid laat zien. Ze blijft daarbij niet stilstaan, maar toont een enorme innerlijke kracht waarmee zij haar levenspad wil volgen. Zij ervaart dat het lijden in haar leven ontwikkeling betekent. Haar niet te stuiten vragen naar "het waarom"resulteert in een pijnlijke, grillige, maar veelzijdige loop van haar leven. Ze vraagt zich van jongs af aan af waar haar leven toe dient. Waarom God zo`n boze vader is. Wat maakt dat zij verschilt van de mensen om haar heen. Het lijkt of elk antwoord nog meer vragen oplevert. Studie en een jarenlange psychoanalyse leren de schrijfster langzaam maar zeker meer inzicht in zichzelf te krijgen. Zij begint een opleiding als auralezeres en ontdekt dan dat ze haar vragen los kan laten en dat antwoorden soms vanzelf komen. Dat verandert haar leven fundamenteel. Er ontvouwt zich een totaal andere weg, waarin ze leert op haar intu´tie te vertrouwen. Steeds meer lijkt ze te ontdekken dat ze vertrouwen kan hebben in het leven. Vol liefde en mededogen kijkt ze naar zichzelf en naar anderen. Op een humoristische manier relativeert ze menselijke tekortkomingen. Het is zeker geen zoetsappig verhaal van iemand die het licht heeft gezien, maar over een vrouw die met beide benen op de grond staat en heeft ontdekt dat het leven veel meer te bieden heeft dan ze ooit had vermoed. Het boek is een aanrader voor diegene die zich interesseren voor het levensverhaal van een ander mens en zich willen verdiepen in geestelijke groei en intu´tieve ontwikkeling.